Antikoagulantna ambulanta

Hiter razvoj medicine prinaša nova spoznanja. Dokazano je, da lahko z ustreznim zdravljenjem motenj ritma, ki so spremljajoč dejavnik staranja populacije, preprečimo marsikatero možgansko in srčno kap. Umrljivost bolnikov z motnjami ritma je 2x večja kot pri osebah, ki jim srce bije redno.

Tudi vstavljene umetne zaklopke zahtevajo zdravljenje z zdravili, ki preprečujejo strjevanje krvi. Slaba stran zdravil, ki preprečujejo strjevanje krvi je, da potrebujejo natančno odmerjanje in pogoste kontrole krvi. V Sloveniji je že več kot 30 000 bolnikov, ki tovrstno zdravljenje potrebujejo, zato so bolnišnice usposobile družinske zdravnike za vodenje teh bolnikov, bolnikom pa  na ta način prihranile marsikatero pot in čakanje na pregled.

Običajno poteka uvedba zdravljenja v bolnišnici, ko pa  se vrednosti gostote krvi uredijo, so bolniki napoteni v antikoagulantne ambulante v zdravstvenih domovih.

Usposobljen zdravnik  za delo v antikoagulantni ambulanti je Miha Korošec, dr.med.,spec. druž.med..

Pri nepokretnih bolnikih opravijo kontrole krvi patronažne sestre na bolnikovem domu.

GOR