Skupnostna psihiatrična obravnava za Posavje

Skupnostna psihiatrična obravnava pomeni zdravljenje bolnika z duševnimi motnjami v njegovem domačem okolju. Najpomembnejši razlog za pristop k osebi z duševnimi težavami v domače okolje je, da ljudje v psihiatričnih bolnišnicah ne želijo dolgo živeti, temveč se želijo zdraviti in dobiti podporo blizu svojega doma, to je tam, kjer imajo naravne podporne mreže in domače ljudi. Podatki kažejo, da so zelo bolni ljudje z duševnimi težavami pogosto doma, do strokovne pomoči pa običajno ne pridejo.

Kriteriji za sprejem oseb v obravnavo so hude in ponavljajoče se duševne motnje z zapleti:

 • pogosti (več kot enkrat letno) sprejemi v psihiatrične bolnišnice
 • samomorilna ogroženost v preteklosti
 • nevarnost za druge v preteklosti
 • sprejem proti volji v psihiatrično bolnišnico v preteklosti
 • akutna poslabšanja duševne bolezni
 • upad funkcioniranja vsakdanjih življenjskih aktivnosti s posledicami
 • odklanjanje uporabe ambulantnih oblik zdravljenja
 • slabo sodelovanje pri zdravljenju vključno z odklanjanjem jemanja zdravil

Kdo lahko predlaga posameznika v obravnavo?

 • izbrani psihiatri, zaposleni v zdravstvenih domovih in zasebniki
 • izbrani osebni zdravniki, zaposleni v zdravstvenih domovih in zasebniki
 • izbrani pediatri, zaposleni v zdravstvenih domovih in zasebniki
 • patronažne službe v zdravstvenih domov in zasebniki
 • centri za socialno delo
 • nevladne organizacije s področja skrbi za duševno zdravje
 • družine in posamezniki

Za obravnavo oseba ne potrebuje napotnice.
Za potrebe Posavske regije program izvaja Zdravstveni dom Sevnica.
Telefonska številka: 07 81 61 555
E-naslov: skupnostna.psihiatrija@zd-sevnica.si

GOR