Zdravstveno vzgojni center Radeče

ZVC izvaja programirano  in ne programirano zdravstveno vzgojo za celotno populacijo na določenem gravitacijskem območju. Zdravstveno vzgojno delo se lahko izvaja v prostorih zdravstvenega zavoda, šolah, vrtcih in v lokalni skupnosti. Predavanja po vrtcih, OŠ, delovnih organizacijah, društvih in v lokalni skupnosti in v CINDI programu potekajo po vnaprej dogovorjenih terminih.

Aktivnosti centra so usmerjene v izobraževanje, ozaveščanje in svetovanje v zvezi z zdravim načinom življenja, ter aktivno pomoč posameznikom pri ohranjanju zdravega načina življenja ali pri spremembi tveganih življenjskih navad. To pripomore k zmanjšanju dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in zmanjšanju obolevnosti, invalidnosti in umrljivosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni.

CINDI je mednarodni program Svetovne zdravstvene organizacije namenjen ohranjanju in krepitvi zdravja, ter preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Slovenija se je v CINDI program vključila leta 1994 in od leta 2000 uspela razviti mrežo zdravstveni-vzgojnih centrov v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji.

Poskrbite za svoje zdravje in se udeležite delavnic, ki potekajo v prostorih ZD Radeče.

Kratke uvodne delavnice so:

 • ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
 • DEJAVNIKI TVEGANJA ZA ZDRAVJE
 • Testiranje aerobne sposobnosti "ALI SEM FIT"
 • TEHNIKE SPROŠČANJA

Daljše delavnice so tematsko specifične, prilagojene potrebam posameznika.

Za vključitev v delavnice je potrebna napotitev iz referenčne ambulante ali od izbranega osebnega zdravnika.

 • Delavnica »ZDRAVO JEM« (obsega 4 skupinska srečanja in 2 individualna razgovora)
 • Delavnica »ZDRAVO HUJŠANJE« ( traja 4 mesece, srečanja potekajo 2x tedensko, enkrat kot delavnica, drugič kot telovadba)
 • Delavnica »GIBAM SE« ( obsega 14 srečanj, 2x testiranje telesne zmogljivosti, individualni razgovor in jo vodi dipl. fizioterapevt)
 • Delavnica »DA, OPUŠČAM KAJENJE« (obsega 6 skupinskih srečanj ali individualnih razgovorov)
 • Delavnica »SPOPRIJEMANJE S STRESOM« (obsega 4 skupinska srečanja)
 • Delavnica »PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO« (obsega 4 skupinska srečanja in individualni razgovor)
 • Delavnica »PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO« (obsega 4 skupinska srečanja in individualni razgovor)

ZDRAVSTVENA VZGOJA OTROK IN MLADINE

Izvajamo zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo za populacijo do 19. leta na področju občine. Začnemo že v vrtcu, nadaljujemo v osnovnih šolah. Izobražujemo tudi starše, vzgojitelje in učitelje. Vsebino predavanj prilagodimo posamezni populaciji in potrebam. Predavanja in delavnice, kakor tudi individualna svetovanja, so praviloma v dopoldanskem času, po dogovoru pa lahko tudi izven tega časa.

Informacije

Za vse informacije lahko pokličete po telefonu ali pišete preko elektronske pošte. V primeru, da se vam na klic ne oglasimo, vas naprošamo za strpnost in razumevanje.

 Čas za informacije ZVC:

Ponedeljek - petek: 7.00-8.00 in 14.00-14.30 uro
Informacije po telefonu in naročanje: 064 259 622
E – mail: na anja.medved@zd-radece.si.

 

 

GOR