Ambulante

Zdravstveni dom Radeče organizira in izvaja osnovno in specialistično ambulantno zdravstveno dejavnost, v skladu s sprejeto mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni.
Zaposleni v Zdravstvenem domu Radeče želimo s svojim znanjem in prizadevanjem bolnikom in drugim uporabnikom ponuditi najboljšo raven zdravstvenih storitev. Več informacij boste našli tudi v posameznih zavihkih naših ambulant in ostalih medicinskih služb.

Splošna ambulanta

V Zdravstvenem domu Radeče delujejo ambulante splošne in družinske medicine, kjer vam zdravniki in zdravnice, nosilci dejavnosti teh ambulant, nudijo storitve osnovne zdravstvene dejavnosti. V pritličju stavbe imamo organizirano urgentno ambulanto za nujne primere.

 Vodja OE splošne medicine v Zdravstvenem domu Radeče je Biljana Kesić, dr. med., spec.druž.med..

Ambulante splošne (družinske) medicine so pomembna dejavnost zdravstvene službe Zdravstvenega doma Radeče. Zdravniki splošne (družinske) medicine si prizadevajo za čim bolj kakovostno oskrbo bolnikov, pa tudi čim pristnejši in prijaznejši odnos do bolnika. Zdravniki in ostalo zdravstveno osebje se stalno strokovno usposabljajo.

Za obisk pri osebnem zdravniku se je potrebno naročiti, več informacij boste našli v posameznih ambulantah.

TOP