Otroški dispanzer

V otroškem dispanzerju izvajamo kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok. Preventiva obsega preglede novorojenčkov in dojenčkov  in spremljanje  skozi vse faze rasti in razvoja v 1., 2., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu starosti, v 3. in 5. letu starosti ter pred vstopom v vrtec. Sestavni del preventive so tudi pogovori s starši, skrb za nego otroka in vzgoja o zdravi prehrani. V sklopu sistematskih pregledov šolarjev izvajamo tudi program zdravstvene vzgoje. V ambulanti skrbimo za redna cepljenja, določena po programu za cepljenje. Precepljenost  naših otrok je velika.

V otroški ambulanti je zdravnica Grošelj Mara, dr. med., spec. šol. med..  V ambulanti dela  srednja medicinska sestra Helena Brilej, tzn s specialnimi znanji. Ambulanta se nahaja v pritličju stavbe Zdravstvenega doma Radeče.

ORDINACIJSKI ČAS:

PONEDELJEK        od 07.00 ure do 12.00 ure (vsak 1. ponedeljek)

SREDA                    od 07.00 ure do 12.00 ure 

 

ČETRTEK                od 16.00 ure do 21.00 ure

PETEK                    od 14.00 ure do 20.00 ure

 

EVIDENTIRANO ŠTEVILO zavarovanih oseb na dan 09.04.2022: 80

POOBLAŠČENA OSEBA ZA NAROČANJE IN ČAKALNI SEZNAM: Helena Brilej, tzn s spec.znanji

Naročanje:

  • osebno v ordinacijskem času ambulante;
  • po telefonu na tel. št.: 03 56 80 209
    • dopoldan:  od 7.30 do 11.00 ure
    • popoldan: 13.00 do 17.00 ure
  • e-mail: otr.amb@zd-radece.si
  • po pošti: Zdravstveni dom Radeče, otroški dispanzer.,  Ulica OF 8, 1433 RADEČE
TOP