Splošna ambulanta 2 - Ignatovska Stefanovska Roza, dr.med., spec.druž.med.

Splošno ambulanto vodi Ignatovska Stefanovska Roza, dr.med., spec.druž.med... V njej dela tudi medicinska sestra Gorenjec Miroslava, dms. Ambulanta se nahaja v pritličju stavbe Zdravstvenega doma Radeče. Nadomestni zdravnik v ambulanti je Kesić Biljana, dr. med., spec. druž. med..

Naročanje za zdravnika:

 • osebno v ordinacijskem času ambulante;
 • po telefonu na tel. št.: 03 5680207 v ordinacijskem času
 • e-mail: spl.amb2@zd-radece.si
 • po pošti: Zdravstveni dom Radeče, ambulanta 2, Ulica OF 8, 1433 RADEČE

Naročeni pacienti in nujna stanja imajo prednost pred nenaročenimi.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VODENJE ČAKALNEGA SEZNAMA: Miroslava Gorenjec, dms 

EVIDENTIRANO ŠTEVILO zavarovanih oseb na dan 05.06.2024: 87

Samoplačniške storitve

Samoplačniške zdravstvene storitve so namenjene:

 • pacientom, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
 • pacientom, ki želijo koristiti zdravstvene storitve brez čakalne dobe
 • osebam, ki želijo koristiti izbrane zdravstvene storitve za katere nimajo veljavne napotnice
 • tujcem

Za cenik lahko kliknete na povezavo: Cenik samoplačniških storitev.

 


Naroči se na pregled

  Vaši podatki se bodo uporabili zgolj za naročanje k zdravniku in se ne bodo uporabljali za namene oglaševanja in posredovanja.

  TOP