Čakalne dobe

Skladno s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov, 8.člen, objavljamo najkrajše čakalne dobe za posamezno stopnjo nujnosti:

 1. Redno
  • diagnostika: 28 dni
 2. Hitro
  • diagnostika: 14 dni
 3. Nujno
  • diagnostika /

Radeče, 02. 12. 2019

UMEK NATAŠA, logoped, spec. pedagog za vedenjsko motene otroke

 1. Redno
  • diagnostika 120 dni
 2. Hitro
  • diagnostika 90 dni
 3. Nujno
  • diagnostika /

Opombe:

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Helena Brilej, tzn

Tel.: 035680216

Radeče, 02. 12. 2019

 1. Redno
  • Kurativa 14 dni
  • Preventiva 28 dni
 2. Hitro
  • kurativa 7 dni
  • preventiva 14 dni
 3. Nujno
  • kurativa /

 

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Brilej Helena, tzn

Tel.: 035680211

Radeče, 02. 12. 2019

Tričković Vladan, dr.dent.med.

 1. Redno
  • prvi pregled do 65
  • konzervativa do 42 dni
  • protetika do 70 dni
 2. Hitro
  • zdravljenje do 14 dni
  • protetika do 14 dni
 3. Zelo hitro
  • konzervativa do 5 dni
  • protetika do 5 dni
  • zdravljenje 0 dni

      4. Nujno: 0 dni

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Katja Križnik, tzn

Tel.: 035680213

Radeče, 04.03. 2020

Mušinović Sonja, dr.dent.med.

 1. Redno
  • prvi pregled do 22 dni
  • konzervativa do 19 dni
  • protetika
   • otroci 0 dni
   • odrasli do 60 dni
 2. Hitro
  • zdravljenje do 2 dni
  • protetika 0 dni
 3. Zelo hitro
  • konzervativa 0 dni
  • protetika 0 dni

     

      4. Nujno: 0 dni 

Pooblaščena oseba za čakalni seznam: Andreja Ocvirk, zob.asist.

Tel.: 035680215

Radeče, 09. 12. 2019

TOP