Cilji projekta

 

Cilji, ki jih z operacijo dosegamo, so naslednji:

  • omogočiti starejšim aktivno staranje, preprečevati izoliranost in spodbujati vključenost v mrežo socialnih odnosov;
  • omogočati podaljševanje življenja v privajenem domačem okolju in preprečevati nepotreben pritisk na institucionalno varstvo in oskrbo, ki lahko nastaja izključno zaradi socialne osamitve v domačem okolju;
  • aktivirati starejše kot vir pomoči, samopomoči in prostovoljstva.

 

Navedeni cilji bodo prispevali k doseganju zastavljenih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS tako, da bomo pri ranljivih ciljnih skupinah skrbeli za njihovo krepitev in ohranjanje samostojnosti ter telesnega in duševnega zdravja, podporo pri vztrajanju v lastnem domačem okolju, s podporo samostojnemu odločanju o lastnem načinu življenja, vključno s krepitvijo danih sposobnosti in zmožnosti ter krepitev tistih sposobnosti, ki so potrebne za obvladovanje vsakdanjih nalog, pospeševanje socialnih stikov in ohranjanje integracije v družbeno dogajanje ter preprečevanje osamitve in samoosamitve.

TOP