Ciljne skupine

 

V projekt bodo vključene naslednje ciljne skupine:

 1. Starejši:
  • ki se soočajo z osebnimi, socialnimi, finančnimi, zdravstvenimi in pravnimi težavami;
  • ki zaradi zdravstvenega in/ali duševnega stanja potrebujejo podporo (kot npr. pri blažjih oblikah demence, Parkinsonove bolezni, depresivnosti, zasvojenosti ali omejitev, ki so posledica zmanjšane gibljivosti, zaznavanja in podobno;
  • ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo nasvet in podporo v realnem času;
  • s potrebo po socialnih stikih (preprečevanje izključenosti).
 2. Osebe iz neposrednega okolja starejšega človeka:
  • osebe, ki skrbijo za to, da starejši človek ostaja v svojem privajenem domačem okolju;
  • starejši, ki v svojem domačem okolju potrebujejo delno razbremenitev in/ ali oporo.
  • Organizacije, ki se ukvarjajo s starejšimi:
  • interesna zastopstva (društva, stranke);
  • organizacije, ki predstavljajo zaledje socialne mreže v občini;
  • zavzemanje za nastanek omrežja (networking);
  • skupno lobiranje v prid starejšim;
  • skupno delo z javnostmi.
 3. Prostovoljci:
  • podpiranje in razvijanje prostovoljstva;
  • iskanje medgeneracijskih stičnih točk in sodelovanja.
TOP