O projektu

 

Pri identificiranju razlogov za projekt smo izhajali iz ugotovitve, da se je v zadnjih letih postopno spremenila splošna demografska slika občine. Za potrebe teh izhodišč naj zadošča ugotovitev, da je nova paradigma staranja ustvarila tudi novo pahljačo potreb, ki se ne omejuje več samo na klasično ustanovo doma za starejše, ampak na potrebe, ki to klasično ustanovo v vse večjem obsegu dopolnjuje ter razbremenjuje.

Ozadje projekta nam pokaže, da v občini že enajst let poteka projekt Starejši za starejše. V projektu sodeluje dvajset prostovoljcev, ki letno opravijo 1500 prostovoljskih ur. V program je vključenih preko 800 upokojencev, prostovoljci pa naredijo več kot 700 obiskov na leto. Potencialnih uporabnikov dnevnega centra bo 25. Projekt Starejši za starejše je potrebno nadgraditi z ustanovitvijo centra za starejše. Prav tako se je pokazala potreba po zagotovitvi brezplačnih prevozov, saj so identificirane potrebe oseb iz oddaljenih ruralnih območij večje kot tistih iz mesta.

TOP