Dom zdravlja Radeče

Osnivač i vlasnik Doma zdravlja Radeče je Opština Radeče.

Dom zdravlja Radeče osnivan je 1996. godine.

Dom zdravlja Radeče je ustanova koja stanovništvu osigurava dostupnu, cjelovitu i integriranu zdravstvenu zaštitu. Provođenje zdravstvene djelatnosti,koordiniranje i ugovaranje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Radeče obavljaju ugovoreni zdravstveni djelatnici i koncesionari.

ZDRAVSTVENI DJELATNICI zdravstvene ustanove i kontakti:

OPŠTA MEDICINA:

  • Biljana Kesić, spec.porodične medicine, tel.št.: +386 3 568 02 05
  • Miha Korošec, spec.porodične medicine, tel.št.:  +386 3 568 02 07

STOMATOLOŠKA AMBULANTA:

  • Vladan Tričković, stomatolog, tel.št.: +386 3 568 02 11

DJEČIJA STOMATOLOŠKA AMBULANTA

  • Sonja Mušinović, stomatolog , tel.št.: +386 3 568 02 15
TOP