Kompetenčni center

Že od ustanovitve Zdravstvenega doma Radeče dalje se zavedamo, da so poleg ustvarjanja ugodnih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem zdravstveni dom deluje, omogočajo bogatejše, kakovostnejše in lepše življenje.

V tem smislu tudi naša poslovna uspešnost temelji na zavzetosti in znanju zaposlenih. Prizadevamo si pridobiti, motivirati in obdržati zavzete in sposobne sodelavce in graditi kulturo zaupanja med sodelavci, pacienti in širšim družbenim okoljem.

Zavedamo se, da so zagotovilo uspešne prihodnosti brez dvoma ljudje. Znanje, izkušnje in motivacija zaposlenih so za organizacijo vitalnega pomena, zato skrbno načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, njihovo uvajanje v delo ter njihov osebni in strokovni razvoj. Hkrati si prizadevamo za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem delovne zahteve in rezultate združujemo z zadovoljstvom in dobrimi medsebojnimi odnosi.

Prav tako je naše vodilo usmerjena, načrtovana in stalna skrb za organizirano vpeljevanje in usposabljanje mladih kadrov v delo. Gre za posebno obliko skrbi za sistematično vključevanje mladih strokovnjakov v delovni proces po končani pridobitvi izobrazbe. Cilj tovrstnega usposabljanja je izobraževanje in vzgajanje za delo ter za osebni razvoj. Je koristna  popotnica v svet poklicnega udejstvovanja, saj začetniku omogoči stik z novimi delovnimi področji in  boljši pregled nad dogajanjem v praksi. Program se izvaja pod vodstvom mentorja.

Z namenom izboljšanja kompetenc zaposlenih in s tem povečanja njihove prilagodljivosti in učinkovitosti ter krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, smo ustanovili kompetenčni center. Ta je namenjen vodjem, kadrovskim delavcem in ostalim zaposlenim.

TOP