Mediacijski center

Za reševanje nesporazumov med pacienti in zaposlenimi, med samimi zaposlenimi, med zaposlenimi in delodajalcem ter drugimi, vpletenimi v spore, imamo oblikovan mediacijski center, ki ob pomoči nevtralnega mediatorja zagotavlja enakovredno pozicijo vseh udeležencev v celotnem postopku.

TOP