Učni zavod

Študente programov na vseh treh študijskih stopnjah ter dijake gimnazij in srednjih šol družboslovnih in zdravstvenih smeri bomo vsako leto povabili k sodelovanju pri pripravi projektnih, seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, ki so povezani z zdravstveno tematiko na primarni ravni.

S tem želimo okrepiti raziskovalno in razvojno delo, saj z mentorstvom ohranjamo in nadgrajujemo strokovnost na vseh področjih, kar nam pomaga, da gremo lažje v korak z razvojem zdravstvene stroke.

TOP