Laboratorij

Laboratorij za klinično kemijo ZD Radeče je organiziran kot samostojna delovna enota v okviru programa Specialistične dejavnosti ZD Radeče.

Opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva in je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasle populacije in varovancev prevzgojnega domov Radeče, samoplačnikov ter zunanjih naročnikov: zdravnikov zasebnikov in drugih. Diagnostični laboratorij ZD Radeče je povezan z ostalimi organizacijskimi enotami ZD Radeče, ki sodelujejo kot naročniki naših storitev.

Zaposlena:

Melita Malus Patačič, inž.lab.biomed.

Karmen Knez, dms
Mitja LAH, univ.dipl.biokem., spec.med.biokem.

Za vse naročnike izvajamo:

  • sprejem pacienta in odvzeme biološkega materiala,
  • odpošiljanje biološkega materiala prejemnim laboratorijem,
  • izvajanje obremenitvenih testov in presejalnih testov,
  • priprava biološkega materiala,
  • izvajanje osnovnih hematoloških, urinskih preiskav in preiskav blata,
  • nadzor nad laboratorijskimi testi, ki se izvajajo ob pacientu (POCT).

Samoplačniške storitve

Samoplačniške zdravstvene storitve so namenjene:

  • pacientom, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
  • pacientom, ki želijo koristiti zdravstvene storitve brez čakalne dobe
  • osebam, ki želijo koristiti izbrane zdravstvene storitve za katere nimajo veljavne napotnice
  • tujcem

Za cenik lahko kliknete na povezavo: Cenik samoplačniških storitev.

Informacije

LABORATORIJ JE DO NADALNJEGA ob ponedeljkih, SREDAH in petkih ODPRT OD 7.30 URE DALJE, ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER.

Za informacije lahko pokličete v  laboratorij vsak delovnik med 6.45 in 14.15 uro po telefonu, elektronski pošti ali osebno v ordinacijskem času laboratorija. V primeru, da se vam na klic ne oglasimo, vas naprošamo za strpnost in razumevanje.

Ordinacijski čas:

LABORATORIJ JE DO NADALNJEGA OB PONEDELJKIH, SREDAH IN PETKIH ODPRT OD 7.30 URE DALJE, ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER.

- sprejem pacientov na tešče v TOREK in ČETRTEK

od 7:00 do 09:00

- sprejem pacientov na tešče PONEDELJEK, SREDA in PETEK

 

od 7:30 do 09:00

- odvzem krvi, ki se pošilja v Celje je v TOREK in ČETRTEK

od 7:00 do 9:00

odvzem krvi, ki se pošilja v Celje je v SREDO in PETEK

 

od 7:30 do 9:00

- odvzem NUJNIH vzorcev od TORKA do ČETRTKA

od 7:00 do 13:30

- odvzem NUJNIH vzorcev PONEDELJEK, SREDA in PETEK

 

od 7:30 do 13:30

LABORATORIJ JE DO NADALNJEGA OB PONEDELJKIH IN PETKIH ODPRT OD 7.30 URE DALJE, ZARADI EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER.

 

- odvzem krvi za tromboteste je ob PONEDELJKIH, TORKIH in ČETRTKIH

od 12:00 do 13:00

- MALICA

od 11:00 do 11:30

Informacije po telefonu in naročanje: 03 56 80 212
E – mail: melita.malus@zd-radece.si

TOP