Logoped

Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst govorno-jezikovnih težav. Njegova osnovna vloga je v rehabilitaciji in izboljšanju komunikacije, ki posamezniku omogoča lažje vključevanje v ožje in širše okolje.

Ugotavlja prisotnost težav, vzroke in posledice njihovega nastajanja ter načine njihovega preprečevanja in rehabilitacije. Zaradi pomena komunikacije v sodobnem svetu vsaka tovrstna motnja otežuje ali celo onemogoča človekovo vključevanje v družbo. Govorno-jezikovne težave se pojavljajo na področju jezika, artikulacije, ritma in tempa, glasu, branja in pisanja.

Logoped se ukvarja s preventivo, z logopedsko detekcijo, diagnostiko, terapijo, z logopedskim svetovanjem in s spoznavanjem in uvajanjem novih metod, tehnik in sredstev dela.

Logopedska dejavnost

V Zdravstvenem domu Radeče je logopedinja Umek Nataša, logopedinja izvaja svetovalno,  preventivno,  diagnostično in terapevtsko delo. Logopedska dejavnost zajema:

 • svetovalno delo s starši v otrokovem zgodnjem starostnem obdobju (od 1. do 3. leta),
 • zgodnje odkrivanje in diagnostiko govorno-jezikovnim motenj,
 • individualne obravnave otrok z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • skupinske logopedske obravnave otrok z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • sistematske logopedske preglede govorno–jezikovne komunikacije otrok starih pet let.

Logopedska dejavnost se izvaja pri odstopanjih v govorno–jezikovni komunikaciji:

 • artikulacijskih težavah: to so težave pri izgovorjavi glasov,
 • jezikovnih motnjah,
 • pri zakasnelem govornem razvoju.

Naročanje

V ambulanto lahko pokličete po telefonu za informacije ali elektronski pošti, naročanje pa poteka izključno po predložitvi delovnega naloga in telefonske številke, na katero ste dosegljivi, osebno ali po pošti. V primeru, da se vam na klic ne oglasimo, vas naprošamo za strpnost in razumevanje.

 • po telefonu na tel. št.: 03 56 80 216
  • ponedeljek popoldan: 13.00 do 17.00 ure
 • e-mail: helena.brilej@zd-radece.si
 • po pošti: Zdravstveni dom Radeče, Dispanzer za mentalno zdravje, psiholog,  OF 8, 1433 RADEČE
TOP