Psiholog

Delo psihologov je usmerjeno v zmanjševanje psihičnih stisk in podporo človekovemu psihičnemu blagostanju. Ukvarjajo se s širokim razponom psihičnih težav, od razvojnih motenj, učnih težav, vedenjskih in čustvenih težav, do težav v medosebnih odnosih in družini. Klinični psihologi so vključeni v različne oblike preventivne dejavnosti na področju duševnega zdravja, na področju kurative pa izvajajo kliničnopsihološko ocenjevanje (diagnostiko), kliničnopsihološko svetovanje in psihoterapijo.

Pogosto je delo specialista klinične psihologije timsko, kar pomeni, da pri zdravljenju psihičnih težav sodeluje z zdravniki specialisti (npr. razvojne pediatrije, pediatrije, šolske medicine, splošne medicine), s strokovnjaki z drugih področij (npr. specialni in socialni pedagogi, delovni terapevti, fizioterapevti, logopedi in socialni delavci), po potrebi in na podlagi pacientovega dovoljenja pa tudi z zunanjimi inštitucijami (npr. vrtci, šole in strokovnjaki na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti).

OBRAVNAVAMO

 • čustvene stiske (strahovi, anksioznosti, nizka samopodoba, otožnost, apatija, samopoškodbeno vedenje),
 • vedenjske težave, nemir, hiperaktivnost, motnje pozornosti,
 • obsesivno-kompulzivna vedenja (vsiljive misli in prisilna dejanja), npr. preobremenjenost s čistočo, varnostjo, redom,
 • strah pred šolo in povezane učne težave (izogibanje šoli, izostajanje od pouka, upad šolskega uspeha),
 • nepojasnjene in ponavljajoče se telesne težave (glavoboli, bolečine v trebuščku, težave s prebavo, utrujenost),
 • težave v vzgoji (nevodjivost, neubogljivost, nasprotovalnost, trma),
 • težave v odnosih (navezanost, družinski konflikti, komunikacija),
 • težave v odraščanju (osamosvajanje, prevzemanje odgovornosti, prekomerna raba digitalnih medijev),
 • težave v prilagajanju ob izjemnih dogodkih (ločitev, prešolanje, selitev, žalovanje).

Izvajamo tudi preventivne psihološke preglede otrok pri 3. letu.

Sistematični psihološki pregled triletnega otroka (SPP-3)

Starši in otroci se s psihologom ponavadi prvič sre­čajo na sistematičnem psihološkem pregledu, na­menjenemu vsem otrokom v starosti treh let. To je preventivni presejalni postopek, s katerim preve­rimo, kako poteka otrokov mentalni, osebnostni in govorni razvoj. Omogoča nam relativno zgodnje odkrivanje otrok, ogroženih na različnih področjih razvoja, hkrati pa je tudi priložnost za starše, da se s psihologom pogovorijo o kakršnihkoli dilemah ali skrbeh v zvezi z otrokom.

PSIHOLOG:

Matic Cizel, mag.psih.

 

ORDINACIJSKI ČAS:

 

TOREK od 13.00 ure do 17:00 ure

 

 Naročanje:

V ambulanto lahko pokličete po telefonu za informacije ali elektronski pošti, naročanje pa poteka izključno po predložitvi delovnega naloga in telefonske številke, na katero ste dosegljivi, osebno ali po pošti. V primeru, da se vam na klic ne oglasimo, vas naprošamo za strpnost in razumevanje.

 • po telefonu na tel. št.: 03 56 80 216
  • Torek popoldan: od 13.00 do 17.00 ure
 • e-mail: helena.brilej@zd-radece.si
 • po pošti: Zdravstveni dom Radeče, Dispanzer za mentalno zdravje, psiholog,  OF 8, 1433 RADEČE

 POOBLAŠČENA OSEBA ZA ČAKALNI SEZNAM: Helena Brilej, tzn s spec.znanji

 

TOP