Projekti, seminarji, diplomske naloge

Študente programov na vseh treh študijskih stopnjah ter dijake gimnazij in srednjih šol družboslovnih in zdravstvenih smeri vabimo k sodelovanju pri pripravi projektnih, seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, ki so povezane z zdravstveno tematiko na primarni ravni. S tem želimo okrepiti raziskovalno in razvojno delo, z mentorstvom pa v sodelovanju z vami ohranjati in nadgraditi strokovnost

Zdravstveni dom Radeče
Ulica OF 8, 1433 Radeče
(03) 568 02 00
tajnistvo@zd-radece.si

 

TOP