V Radečah se prebujamo z optimizmom – DOBRO JUTRO

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev Zdravstvenega doma Radeče!

Nove okoliščine, ki jih povzroča epidemija, ne ogrožajo samo fizičnega, temveč tudi duševno zdravje, še posebej ljudi, ki slabo prenašajo  spremembe in jim vsakodnevna rutina predstavlja dobrodošlo varnost. Duševno zdravje je neločljiv del celotnega zdravja posameznika in je tudi vir blaginje. Je mnogo več, kot le odsotnost duševne bolezni.

Navkljub objavljenim telefonskim številkam za pomoč v duševni stiski, ki jih imajo na razpolago naši uporabniki, ocenjujemo, da lahko ponudimo še nekaj več. V Zdravstvenem domu Radeče bi radi, ob pomoči Sveta uporabnikov ZD Radeče, naše uporabnike usmerili tudi na druge vire pomoči, kjer se lahko potem bolj poglobljeno spoprimejo s svojimi težavami.

Zadevo želimo postaviti v kontekst koncepta pozitivnega duševnega zdravja, ki ga sestavljajo področja kot so posameznikovo notranje psihično stanje, sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje, nadalje njegovi odnosi z drugimi, njegovo vsakodnevno delovanje ter sposobnost, da obvladuje svoje življenje in se uspešno sooča z izzivi ter problemi in doprinaša skupnosti, v kateri živi.

Glede na navedeno, smo se povezali s časopisom Slovenske novice, ki nam bodo v akciji brezplačno zagotovile svoje članke z omenjenega področja. Tako bo vsak dan ob 7.30 uri urednik na spletni strani ZD Radeče in družbenih omrežjih objavil en članek (V Radečah se prebujamo z optimizmom- Dobro jutro). To bo trajalo 3 mesece. Da  pripeljemo uporabnike do spletne strani, smo potrebovali lokalni medij. Prijazno se je odzvalo vodstvo Radeškega utripa.

Naj bo epidemija izziv za vse nas, čeprav se vsak posameznik z njo spopada na svojstven način. Prosimo vas, da naša prizadevanja v omenjeni smeri sprejmete kot znak naše hvaležnosti do vaše Dobre energije, ki nam jo s svojim zaupanjem izkazujete na vsakem koraku.

Hvala in vse dobro vam želimo partnerji v projektu:

  • Zdravstveni dom Radeče
  • Svet uporabnikov ZD Radeče
  • Slovenske novice
  • Radeški utrip
TOP