Patronažna služba

Patronažna služba Zdravstvenega doma Radeče predstavlja tisti del zdravstvene dejavnosti, ki omogoča neprekinjeno zdravstveno nego občanov na domu, in sicer od rojstva do pozne starosti.

Obiske na domu izvajamo od ponedeljka do petka, od 7.15 do 14.00 ure ter v soboto od 7.00. do 11. ure.

V patronažni službi izvajamo preventivno zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov. Zdravstveno nego bolnika na domu z delovnim nalogom naroči izbrani osebni zdravnik (lahko tudi nadomestni zdravnik). Pogostnost patronažnih obiskov in trajanje zdravstvene nege praviloma določi patronažna medicinska sestra, v dogovoru z zdravnikom.

Preventivne patronažne obiske vsaka patronažna medicinska sestra načrtuje v okviru zdravstvene zakonodaje in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, kurativne patronažne obiske pa izvajamo po naročilu zdravnika.

Vodja službe je Tanja Udovč, dipl.m.s., poleg nje pa v službi delata še dve diplomirani medicinski sestri:

  • Karmen Knez, dipl.m.s.
  • Andreja Hiter, dipl.m.s.

Dosegljive smo na:

TOP